باقی می سایت قمبل در اینستا ماند در اتاق شکنجه جنسی

بازدیدها: 11559
استاد تلاش خود را به زندانی الیزا جین احساس ناراحتی از بودن در یک اتاق شکنجه. منحرف تنظیم ویبراتور به مهبل (واژن) از گسترش دو زنجیر به آن منجر شود سایت قمبل در اینستا از این بست در نوک پستان, رفع مچ دست در کمر و دولا پایین. در این موقعیت ضعیف نشستن برای چند ساعت اما این عذاب اصلی. فقط شروع به نشان می دهد. مردی با قوی کشش فاصله یک طناب خاصی به آسیب پنجه سیلی کلیه ها با شلاق مانند تیغه های فن فشار دادن, وسیله ارتعاش به چوچوله. سادیستی تحت تاثیر قرار گرفته بود با ارگاسم و این او را وادار به شروع مظهر انحراف زیرکانه تر است.