جایزه معمول نیست منتظر سکس کردن اینستا کارمند از رئیس

بازدیدها: 7230
جانی کار سخت مثل یک احمق در طول سال است. یک مرد تبدیل شدن به بهترین مدیر در تمام گوشه و کنار شکستن رکورد قبلی و همیشه ترک شغل در همان زمان ، بسیار خوشحال است که با شور و شوق و تعهد کارکنان که در انتظار جایزه از مواد جامد است در پایان دوره گزارش. رهبر-ورزش درخواست شد کارگران سخت است که سکس کردن اینستا آن را به ماندن بگیرید به طوری که او می تواند جمع آوری تکه از پول در حال کاهش عملکرد از کار مؤمنان. زمانی که حرفه ای از تماس رئیس می تواند انجام بسیاری از چیزها, اما برای برخی از دلیل هویج را ترک نمی کند تا جانی برای دست کشیدن خود را. معلوم می شود که علاوه بر پول, کارکنان, پاداش است نه به طور منظم در انتظار است!