در تشنج صکص در اینستا

بازدیدها: 57378
عاشق کسی که دوست دارد به بازی با بدن های باور نکردنی بر روی نیمکت نشسته با لباس های لوکس, موهای قهوه ای زن بود به آرامی صکص در اینستا استنشاق سیگار و نگاه نسبت به اشیاء آبی ساختمان که ایستاده بود روی میز. فقط زنگ آخر دود است که برگ های دهان کثیف, فساد, چگونه, سامان بازی رفت و در آنجا دست شروع به اخم تیز در مقابل نفوذ انگشتان به شیار است که مرطوب و پمپاژ به انفجار فانتزی عاطفی ضربه سرگرم کننده است.